Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2019

6438 f711 500
Reposted fromnyaako nyaako

July 30 2019

1341 99e1 500
Reposted fromnyaako nyaako
1326 c764 500
Reposted fromnyaako nyaako
1318 8ec0 500
Reposted fromnyaako nyaako

July 23 2019

6568 0a89 500
Reposted fromnyaako nyaako

July 03 2019

1584 de08 500

Witchcraft 101: Smudge sticks 
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

July 02 2019

9806 541e 500

Henry Cavill as Geralt of Rivia
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
9807 6ebe 500

Freya Allan as Cirilla
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
0481 4c8a 500

Anya Chalotra as Yennefer of vengerberg
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

June 28 2019

7567 73da

Nicole Kidman in Alexander McQueen Silver moon dress
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

June 24 2019

3515 c0ba 500

w nocy z 21 na 22 czerwca wypadła najkrótsza noc w roku, czyli noc kupały zwana też Nocą Kupalną, Kupalnocką, Kupałą lub Sobótką.

jest to święto wielowątkowe. przede wszystkim łączy się z dwoma żywiołami: ognia i wody, które pełnią szczególną rolę ze względu na swoją oczyszczającą moc. jednocześnie dotyczy ono słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości, zakończenia wiosny i powitania lata.

wierzono, że z powodu szczególnego czasu, jakim jest najkrótsza noc w roku, ułatwiony był kontakt z zaświatami i tym samym magiczne obrzędy miały znacznie większą siłę oddziaływania. tej nocy miejsca w których Słowianie uprawiali czary, ozdabiane były zielonymi gałęziami i wieńcami z polnych kwiatów i ziół. ceremonia zaczynała się od zgaszenia wszystkich palenisk we wsi i rytualnego rozpalenia ogniska z drewna dębu lub jesionu i brzozy. następnie od tego pierwszego, dużego stosu wzniecano kolejne, mniejsze.

najpopularniejszą z tradycji słowiańskich związanych z Kupalnocką jest chyba obrzęd związany z wiankami. niezamężne dziewczęta plotły okręgi z kwiatów i magicznych ziół a następnie, przy śpiewach i tańcach, wpinały w nie płonące łuczywo i puszczały wianki na wodę licząc, że dobre moce pomogą im w zdobyciu odpowiedniego ukochanego. w dole rzeki, przy brzegu, czekali chłopcy, którzy próbowali wyłapać plecionki. każdy, któremu się to udało wracał do świętującej gromady i szukał właścicielki wiązanki. następnie młodzi parami oddalali się do lasu, by na mokradłach szukać magicznego kwiatu paproci, wróżącego pomyślny los, obdarzającego bogactwem, siłą i mądrością. ponieważ zdobycie rośliny nie było łatwe – strzegły jej widzialne i niewidzialne straszydła, poszukiwania zazwyczaj były tylko pretekstem by zaszyć się gdzieś w ustronnym miejscu i uprawiać seks.

poza obyczajem związanym z wiankami i perunowym kwiatem, na różnych obszarach słowiańszczyzny występowało wiele odmiennych rytuałów: w ogniu palono zioła a także składano bogom ofiary ze zwierząt, odprawiano rozmaite wróżby (z kwiatów, ziół, wody w studniach) bardzo często związane z miłością lub takie, które miały pomóc poznać przyszłość.  tańczono i skakano wokół ognisk, co często było połączone ze śpiewem i dzikimi wrzaskami a miało oczyszczać, chronić przed złymi mocami i chorobą. obchodzono domostwa z pochodniami, co miało zapewnić bezpieczeństwo, pomyślność i ochronę przed złymi siłami. nieodłącznym elementem było również oczywiście ucztowanie przy wtórze bębnów i śpiewu.

powszechnie wierzono, iż osoby biorące czynny udział w uroczystościach, przez cały rok będą żyły w dostatku, szczęściu, urodzaju i zdrowiu.

warto wspomnieć, że po Noc Kupalna znosiła zakaz spożywania darów Matki Natury – można było bez obaw o gniew bogów jeść czereśnie, wiśnie, jagody i inne owoce, które zdążyły już dojrzeć.

myślę, że spokojnie można napisać, że jest to najważniejsze słowiańskie święto - pełne radości, seksu, magii i rytuałów, które zapewniały pomyślność na kolejny rok, czego i Wam życzę!

Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

December 28 2018

8328 4f66 500
Reposted fromnyaako nyaako

April 28 2018

4109 8131 500
Reposted fromnyaako nyaako
4106 5e2c
Reposted fromnyaako nyaako
4084 5ecb 500
Reposted fromnyaako nyaako

March 24 2018

4347 5dc9
Reposted fromnyaako nyaako
4338 478d
Reposted fromnyaako nyaako

March 13 2018

6050 73c7 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna

February 01 2018

3693 1223
Reposted fromWhiltierna Whiltierna
3929 e6d4
Reposted fromWhiltierna Whiltierna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl